Photo detail

Image Type 0 Położenie 1: Normal (0 deg)
Jednostka rozdzielczości Inch X Resolution 300 dots per ResolutionUnit
Y Resolution 300 dots per ResolutionUnit